Kandidat Ketua Asrama 2014/2015

Berdasarkan hasil musyawarat yang dilakukan oleh semua penghuni asrama IPB Sukasari pada minggu 11 Mei 2014, terpilihlah 14 Nama bakal calon ketua asrama. namun, hanya 4 orang yang disahkan sebagai kandidat calon ketua asrama. 4 orang tersebut terpilih berdasarkan musyawarat tim KPKA dengan penghuni selain bakal calon ketua asrama.

1. Indra Agustiana(AKN 49) 2. Shandy Nur Hayat(AKN 49) 3. Muhammad Arif  Widiyatmiko(INF 50) 4. Abdi Faisal Amin (SJMP 49)